حسابداری مرند
همانا خداوند سریعترین حسابداران و حسابرسان است

نجاه منک یا سیدالکریم نجنا و خلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحیم 

امام خمینی ره در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم اینچنین فرمودند :

هر چه در قران هست در این بسم الله الرحمن الرحیم است و هر چه در آن است در آن ب بسم الله الرحمن الرحیم است و هر چه در ان ب هست در آن نقطه ب است و هر چه در نقطه ب هست امام علی (ع)

خدایا ما را از شیعیان راستین امام علی (ع) قرار بده!!!

آمین یا رب العالمین

+ نوشته شده در   جمعه ۱۶ مهر۱۳۸۹;ساعت  5:4;  توسط  سلیم قضائی;  |